Bug Tracker

Ticket #1737: bug1737.patch

File bug1737.patch, 1014 bytes (added by nostrademons, 15 years ago)

Patch to invoke moveTo() properly from sliderMoveTo()

 • ui.slider.js

   
  6262        //Macros for external methods that support chaining
  6363        var methods = "destroy,enable,disable,moveTo".split(",");
  6464        for(var i=0;i<methods.length;i++) {
  65                 var cur = methods[i], f;
  66                 eval('f = function() { var a = arguments; return this.each(function() { if(jQuery(this).is(".ui-slider")) jQuery.data(this, "ui-slider")["'+cur+'"](a); }); }');
  67                 $.fn["slider"+cur.substr(0,1).toUpperCase()+cur.substr(1)] = f;
   65                var cur = methods[i];
   66                $.fn["slider"+cur.substr(0,1).toUpperCase()+cur.substr(1)] = (function(methodName) {
   67                        return function() {
   68                                var args = arguments;
   69                                return this.each(function() {
   70                                        if($(this).is(".ui-slider")) {
   71                                                var sliderData = $.data(this, "ui-slider");
   72                                                sliderData[methodName].apply(sliderData, args);
   73                                        }
   74                                });
   75                        };
   76                })(cur);
  6877        };
  6978       
  7079        //get instance method